HARTMANN Solutions

Chceme pre vás byť partnerom, na ktorého sa spoľahnete za všetkých okolností! Ponuku našich produktov sme preto previazali s odborným poradenstvom a súvisiacimi službami.

Cieľom konceptu HARTMANN Solutions je poskytovať ucelené individuálne riešenie v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Vychádza z našich dlhoročných skúseností a predovšetkým aj zo znalostí fungovania mnohých typov zdravotníckych zariadení.

Každému zariadeniu dokážeme priamo na mieru odporúčať najvhodnejšie produkty, poradiť s riešením finančných zdrojov, navrhnúť optimalizáciu procesov, dodávok a riadenia alebo vytvoriť systém vzdelávania. To všetko s cieľom maximálneho zefektívnenia poskytovanej starostlivosti.

HARTMANN Solutions vám pomôže celkovo zrýchliť a skvalitniť služby poskytované pacientom a zaistiť si tak väčšiu konkurencieschopnosť v odbore. Uľahčenie práce personálu a úspora času aj finančných prostriedkov sa prejavia i na konkrétnych ekonomických ukazovateľoch.

Postaráme sa vám o komplexné riešenie zdravotníckej starostlivosti a vy môžete svoj čas a prostriedky venovať starostlivosti o pacientov!

  • Produkty – Široké portfólio moderných a spoľahlivých produktov. HARTMANN dodá všetko od prostriedkov na prevenciu, cez liečbu rán, starostlivosť o pacienta a zníženie rizika infekcie.
  • Logistika – Komplexné riešenie systému objednávok, dodávok, skladov a zásob, vrátane mikrologistiky a konsignačných skladov.
  • Trade – Na základe analýzy najviac používaných výrobkov optimalizujeme vaše produktové portfólio. Okrem dodávok produktov HARTMANN vám zaistíme dodávky produktov aj od ďalších špičkových výrobcov. Produkty rôznych výrobcov dodáme spolu v jednej dodávke.
  • Fundraising – Komplexné služby v oblasti získavania európskych grantov a dotácií. Monitoring grantových príležitostí, počiatočná analýza a príprava projektu, projektový manažment, súvisiaca administrácia a poradenstvo.
  • HARTMANN Akadémia – Vzdelávací program, ktorý obsahuje širokú ponuku odborných seminárov a kurzov. Kurzy sú určené predovšetkým pre manažment, stredný zdravotnícky personál a nelekárske profesie.
  • Poradenstvo – Vždy vychádzame z hlbokej znalosti problematiky a aktuálnej situácie vo vašom zdravotníckom zariadení. Pomáhame vám hľadať najvhodnejšie riešenie vašich potrieb.
  • Procesné analýzy a systémové inžinierstvo – Odhaľovanie nekoncepčne nastavených procesov. Cieľom je znižovanie prevádzkových nákladov a účelné využitie personálnych, priestorových i materiálnych kapacít nemocnice.
  • Služby v oblasti informačných technológií a systémov – Jednoduché vedenie kompletnej administratívy vďaka modernému informačnému systému. Menej práce, nižšie náklady a minimum chýb.
  • Vernostný program (Partner program) – Program, ktorý predajcom a distribútorom našich produktov prináša rad výkonnostných a vernostných výhod.

Informujte mě o novinkách